david bowie
- poking smot

david bowie

- poking smot

My name is Tiana Bein.
I prefer to write in norwegian.
Livet er en film med en lykkelig/tragedisk slutt, ingenting imellom (nullpunkt), over eller under.